Działalność

Poniżej prezentujemy formy naszej działalności i uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

W prezentacji wykorzystano materiały własne oraz materiały prasowe portalu infonowadeba.pl

Kilkukrotnie uczestniczyliśmy w Militariadzie prezentując modele-rc samolotów i wielowirnikowce wykonane przez modelarzy skupionych przy Modelarni Ratuszowej.

W ramach Uniwersytetu Latającego RATUSZ jako współorganizator, mieliśmy okazję gościć księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który opowiadał o historii ludobójstwa na Wołyniu i trudnych stosunkach polsko-ukraińskich.
Więcej w materiałach prasowych infonowadeba.pl

W ramach Uniwersytetu Latającego Towarzystwa Kultury Powszechnej RATUSZ mieliśmy przyjemność, dwukrotnie, gościć w Nowej Dębie profesora Jerzego Przystawę. W swoich wykładach przedstawiał „sposób na dobre państwo” wyjaśniając jednocześnie potrzebę i korzyści płynące z JOW -Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.
Więcej w materiałach prasowych infonowadeba.pl20102012 roku.

W roku 2009 następuje inauguracja działalności  Modelarni Ratuszowej korzystającej w tamtym czasie z pomieszczeń SOK Nowa Dęba. Więcej na stronie Modelarni Ratuszowej.

W roku 2014 prelegentem Uniwersytetu Latającego był nowodębianin Krzysztof Krząstek – Podporucznik Nawigator, absolwent Wyższej Szkoly Oficerskiej Wojsk Lotniczych w Dęblinie. Wolny czas poświęca między innymi na własne badania historyczne poświęcone lokalnej i regionalnej historii. W trakcie swoich poszukiwań natrafił na świeżo udostępniony zbiór brytyjskich zdjęć lotniczych, na których uwieczniony został teren Lager Deba.
Więcej w materiałach prasowych infonowadeba.pl

W 2013 roku w ramach Uniwersytetu Latającego mieliśmy okazję gościć profesora Andrzeja Zybertowicza analizującego powiązania na polskiej scenie politycznej.

Kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Latającego z 2009 roku. Tym razem naszymi Gośćmi byli Anna Raińczuk i Adam Pożarycki z Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. Tematem spotkania było „Propozycje dla miasta i gminy Nowa Dęba wynikające z uwarunkowań i kierunków rozwoju komunikacyjnego oraz z układu przestrzennego.”
Więcej w materiałach prasowych  infonowadeba.pl

Z okazji 50 rocznicy powstania Nowej Dęby zorganizowaliśmy pokazy modeli latających. Mieliśmy przyjemność gościć modelarzy z Mielca, Tarnobrzegu i Wierzawic.
Więcej w materiałach prasowych infonowadeba.pl

Dzięki życzliwemu wsparciu  Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie, mogliśmy uczestniczyć w konferencji, której tematem było „Bezpieczeństwo w internecie”. Specjaliści IT, związani z jednym największych portali ogólnopolskich, zwracali uwagę na sposoby wykrywania i zabezpieczania śladów nieuprawnionego dostępu do zasobów internetowych.

W 2009 roku w prywatnym mieszkaniu na ulicy Leśnej odbyła się inauguracyjna prelekcja Władysława Gurdaka na temat ”Nowa Dęba – Nasze Miasto” otwierająca cykl spotkań kulturalno-naukowych w ramach Uniwersytetu Latającego. Nazwa Uniwersytet Latający nawiązuje do nieformalnych form nauczania wyższego organizowanych w czasach zaborów i wywodzi się od braku stałej siedziby i ciągłych zmian miejsca wykładów.
Myślimy, że taka forma spotkań przekornie stanie się ich dodatkowym walorem – wyjaśniał wówczas prezes Ratusza, Jerzy Lubera.