Cele statutowe:

1. Upowszechnianie modelu obywatelskiego uczestnictwa jako paradygmatu przestrzennego rozwoju miast Polski południowo-wschodniej, w tym: promocja i realizacja budowy obiektu typu ratusz w mieście Nowa Dęba.

2. Pielęgnowanie i rozwijanie fundacyjnej tradycji miejskiej Nowej Dęby jako szczególnej formacji obyczajowej, trwającej w otoczeniu swoistej dla niej tkanki urbanistycznej.

3. Upowszechnianie zasobów dziedzictwa kultury wysokiej.

4. Upowszechnianie zasobów wiedzy w zakresie nauk szczegółowych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnej dla Nowej Dęby dziedziny nauk inżynierskich.

5. Krzewienie kultury fizycznej i promocja zdrowego stylu życia młodzieży i dorosłych.

6. Działalność wychowawcza i profilaktyka uzależnień, niwelowanie dysproporcji rozwoju społeczno-ekonomicznego.

7. Działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między różnymi, atrakcyjnymi w świetle innych celów towarzystwa, ośrodkami w kraju i za granicą.

8. Pozyskiwanie środków umożliwiających realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

.